Jesteś tutaj
Strona Główna > Polecane > Co wyróżnia edukację domową?

Co wyróżnia edukację domową?

edukacja domowa

Edukacja domowa oraz nauka zdalna to coraz bardziej popularne formy nauki w Polsce, które zyskują większą sławę w czasach pandemii. Wyjaśniamy, czym jest domowa edukacja, a także, jakie niesie ze sobą zagrożenia.

Czym jest edukacja domowa?

Ta forma edukacji polega na porzuceniu tradycyjnego nauczania w klasycznym szkolnym systemie. W tym przypadku odpowiedzialność za wychowanie i wyniki nauczania leży po stronie rodziców.

Różnica między edukacją domową a nauką zdalną

Nauka zdalna. Edukacja domowa a nauczanie zdalne to dwa różne pojęcia. Zdalnie każdy uczeń bierze regularnie udział w lekcjach, nauczyciel omawia poszczególne tematy i konkretny materiał, a także zadaje pracę domową. Uczeń – jak w szkole – jest nadzorowany i rozliczany przez nauczyciela poprzez weryfikację wiedzy i obecności na zajęciach. Codzienne zajęcia przypominają formą tradycyjne lekcje, mimo że obie strony są w domach.

Edukacja domowa. Aktualnie w Polsce zauważamy tendencję wzrostową – edukacja domowa zyskuje popularność, mimo że jest prawdziwym wyzwaniem dla opiekunów. W dużym stopniu wiąże się to z sytuacją pandemii, która na pewno przyspieszyła decyzję wielu rodzin o przejściu na tryb domowej edukacji.

Na temat edukacji domowej poczytasz również na https://www.szkola-montessori.com.pl/p-19-Edukacja-Domowa.html

Nauczanie domowe zdejmuje ze szkoły odpowiedzialność za jego kształcenie, a przejmują ją w pełni rodzice. Uczeń nie podlega w ciągu roku ocenom, nie pisze sprawdzianów, jego wiedza jest weryfikowana dopiero na klasyfikacyjnych egzaminach końcowych ze wszystkich przedmiotów wymaganych podstawą programową (bez plastyki, muzyki, w-f, techniki oraz przedmiotów nieobowiązkowych).

Na popularność edukacji domowej i indywidualizacji nauki wpływa też moda na system nauczania Montessori. Wśród jego zalet jest m.in. dopasowanie metod i narzędzi nauczania do pasji i zainteresowań dziecka, co z kolei zwiększa szanse na sukces. Indywidualne podejście do każdego dziecka i jego pasji to jedne z cech wyróżniających system Montessori. Aby edukacja domowa się sprawdziła, także dziecko musi wierzyć w tę formę nauki, by być odpowiednio zmotywowane.

Lena.k

Top