Jesteś tutaj
Strona Główna > Wrocław > Etyka adwokacka

Etyka adwokacka

Wykonywanie zawodu adwokata teoretycznie wymusza przestrzeganie zasad etyki – obowiązuje bowiem Kodeks Etyki Adwokackiej. Co on obejmuje?

Zbiór zasad etyki adwokackiej powinien znać każdy, kto wykonuje – lub planuje i chce wykonywać – zawód adwokata. Kodeks Etyki Adwokackiej jest bowiem w tym zawodzie podstawą. Każdy musi spełniać warunki wynikające z ustawy o adwokaturze.

W praktyce jednak nie każdy adwokat wypełnia swoje obowiązki w sposób rzetelny, jasny i uczciwy. Co prawda pomoc adwokata to usługa płatna, mimo że jeden człowiek pomaga drugiemu – wymagana jest wyjątkowa ostrożność w dysponowaniu wiedzą, w której posiadanie adwokat wchodzi na czas obrony swojego klienta.

To, co klient przekazuje adwokatowi, uchodzi za święte – adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka. Można ją porównać do tajemnicy lekarskiej oraz tajemnicy spowiedzi. To elementarna zasada, a złamanie jej często skutkuje komisją dyscyplinarną w radzie adwokackiej.

Co więcej, adwokat powinien unikać publicznego okazywania swojego osobistego stosunku do klienta, osób mu bliskich czy też innych osób uczestniczących w danym postępowaniu, a nawet jest zobowiązany zabezpieczyć przed ujawnieniem i niepożądanym wykorzystaniem przez osoby trzecie informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Powinien być rzeczowy, obiektywny i unikać pełnienia funkcji rzecznika prasowego swojego klienta.

Fot. Joergelman

Top