Jesteś tutaj
Strona Główna > Ciekawostki > Jedna z najstarszych bibliotek w kraju znajduje się we Wrocławiu

Jedna z najstarszych bibliotek w kraju znajduje się we Wrocławiu

Biblioteka we Wrocławiu

Mowa o Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, który popularnie zwany jest po prostu Ossolineum.

Fundacja, która działa pod powyższą nazwą powstała w roku 1817 we Lwowie. Powołał ją do życia Maksymilian hrabia Ossoliński. Jej zadaniem była ochrona zbiorów książkowych, rękopisów, muzealiów i numizmatów ofiarowanych przez Ossolińskiego i majątków ziemskich, które przeznaczył na ich bieżące utrzymanie.

Zakład miał także opiekować się gronem młodych uczonych oraz wydawać własne czasopismo naukowe. W czasie wojny ewakuowano ze Lwowa około 11 tysięcy rysunków, druków oraz rękopisów i ukryto je dobrze na Dolnym Śląsku w okolicy Złotoryi.

Do Wrocławia trafiły w 1947 roku wraz z częścią zbiorów, którą Ukraina przekazała jako dar dla narodu polskiego. Szacuje się jednak, że blisko 70% zbiorów pozostało bezpowrotnie we Lwowie. Począwszy od roku 1990 Ossolineum, na powrót liczy się jako placówka naukowa i odzyskuje dawną świetność. Ciągle wzbogaca się także jego kolekcja, do której napływają nieustannie cenne dary.

Wrocławska kolekcja obecnie liczy około milion siedemset tysięcy druków, czasopism, dokumentów, rysunków, obrazów, rycin, ekslibrysów, medali, monet, pieczęci plakatów, broszur, afiszy itp. Każdego roku Ossolineum przygotowuje wystawy, na których prezentuje swoje zbiory.

Jest to biblioteka prezentacyjna, co oznacza, że udostępnia swoje zbiory jedynie w czytelni. Zdecydowanie warto zobaczyć to miejsce i zapoznać się z bogatą historią tego miejsca oraz jego zasobami.

(Fot. romco )

Top