Jesteś tutaj
Strona Główna > Wrocław > Obowiązkowe kontrole i przeglądy budynku

Obowiązkowe kontrole i przeglądy budynku

Według obowiązującego w Polsce prawa właściciel i zarządca nieruchomości musi spełniać szereg obowiązków – m.in. budynek musi przejść okresowe przeglądy i kontrole stanu technicznego. Jak często należy je wykonać i na czym one polegają?

Kontrole techniczne i przeglądy mają na celu utrzymanie obiektów w pożądanym, jak najlepszym, stanie. Przepisy nakazują przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli obiektów budowlanych i ich stanu technicznego przez specjalistów.

Obowiązki zarządcy i właściciela nieruchomości
Obowiązki właściciela i zarządcy budynku określa przede wszystkim Prawo budowlane (DzU 1974 nr 89 poz. 414). Można tu znaleźć definicje różnych typów nieruchomości oraz obowiązki poszczególnych podmiotów zarządzających budynkami. Są oni zobowiązani do prowadzenia działań mających na celu właściwe utrzymanie obiektów budowlanych (art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane).

Czego one dotyczą? Głównie sposobu użytkowania budynku – czy jest on użytkowany zgodne z przeznaczeniem, a także wymagań z zakresu ochrony środowiska. Obowiązkiem zarządcy jest też utrzymywanie dobrego stanu technicznego budynku i podejmowanie starań, które nie pozwolą na jego pogorszenie się. Jednym ze sposobów na bieżące kontrolowanie stanu budynku są okresowe przeglądy i kontrole.

Przeglądy techniczne – rodzaje
Kontrola techniczna powinna zostać przeprowadzona co najmniej raz w roku – zleca ją właściciel lub zarządca nieruchomości. Dokładne wytyczne, co powinna obejmować, zapisano w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU 1999 nr 74 poz. 836). Polega ona na ocenie stanu technicznego budynku, m.in. na przeglądzie jego elementów, instalacji i urządzeń, które mają chronić środowisko, przewodów kominowych oraz wentylacji obiektu. Przy dokonywaniu kontroli corocznych nie ma obowiązku badania instalacji elektrycznej.

Więcej na temat kontroli technicznej dowiesz się pod tym linkiem

Kar.kw., f: geralt / pixabay

Top