Jesteś tutaj
Strona Główna > Biznes > Są pieniądze na rozwój biznesu

Są pieniądze na rozwój biznesu

biznesman

Coraz więcej firm korzysta ze wsparcia dla przedsiębiorców, szukając dofinansowania ze strony rządu lub Unii Europejskiej na innowacyjne technologie. Co to jednak znaczy, że dany pomysł, produkt czy rozwiązanie jest innowacyjne? 

Wsparcie dla przedsiębiorców

Firmy stawiające na innowacje mają szansę uzyskać wsparcie rządowe lub unijne, aby zrealizować nowoczesne wizje, nowatorskie pomysły czy ulepszone projekty. Dotacje na innowacje od rządu to ulgi badawczo-rozwojowe, a wsparcie ze strony Unii Europejskiej to pomoc pochodząca z funduszy europejskich, czyli dofinansowania z programów operacyjnych.

Jak rozumieć „innowację”?

Innowacja może mieć wiele definicji, gdyż pojęcie jest bardzo szerokie, ale w odniesieniu do wsparcia finansowego i dotacji oznacza wymyślenie i stworzenie nowego produktu lub jego ulepszonej wersji, wymyślenie i wdrożenie nowoczesnej metody produkcji, ale i metody marketingowej czy też organizacyjnej w miejscu pracy, kontaktach z otoczeniem, praktyce gospodarczej. 

Innowacyjność to – najkrócej mówiąc – zmiana i udoskonalenie produktów, usług, procesów czy metod, ale nie są to zwyczajne ulepszenia czy naprawy zauważonych błędów. Warto też podkreślić, że innowacje nie odnoszą się do jedynie nowych produktów czy usług, ale też metod organizacji pracy czy problemów społecznych, co znacznie poszerza możliwości działania. 

Udowodnij innowacyjność pomysłu

Aby projekt został uznany za innowacyjny, trzeba udowodnić, że produkt, usługa, technologia – czyli po prostu nasz pomysł – jest faktycznie nowy i niedostępny na rynku. Musi znacząco odróżniać się od innych dostępnych na rynku, a zarazem być dla nich konkurencyjny. Znaczenie ma też wykazanie, że na taki produkt czy usługę jest zapotrzebowanie. Pomocna może też być merytoryczna opinia eksperta danej branży na temat innowacyjności danego pomysłu – jest ona wymagana w wybranych konkursach. 

Dokładne wymogi – zarówno formalne, jak i merytoryczne – są podane w szczegółach każdego ogłoszonego konkursu.

Kwk, foto: Free-Photos / Pixabay


Top