Jesteś tutaj
Strona Główna > Ciekawostki > Ślężanie – mieszkańcy Śląska

Ślężanie – mieszkańcy Śląska

Ślężanie to plemię, które w okresie wędrówki ludów (375-700 r. n.e.) przybyło na tereny wokół góry Ślęży oraz nad rzeką Ślęzą.

Góra Ślęża była ośrodkiem kultu religijnego plemienia. Nazwa góry oraz rzeki ma wspólną etymologię, a zatem nazwa plemienia pochodzi właśnie od nich. Została zresztą rozszerzona nawet o kolejne nadodrzańskie plemienia.

W XII wieku została już powszechnie obowiązującą nazwą dla mieszkańców całego regionu, czyli Śląska. Jak łatwo się domyślić, nazwa krainy historycznej – dzisiejszego regionu – „Śląsk” została zainspirowana także nazwami góry Ślęży i rzeki Ślęzy.

Warto też wiedzieć, że Ślężanie to plemię słowiańskie wywodzące się z grupy lechickiej. Ludność ta zamieszkuje tereny środkowej części Dolnego Śląska, wokół wspomnianej już góry Ślęży oraz rzeki Ślęzy, aż po okolice Wrocławia. Anonimowa wzmianka o nich pojawia się w poł. IX w. w Geografie Bawarskim.

KKw, fot.Mizikofsky/Pixabay

Top